Den grö­na cy­keln

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Bi­o­gra­fer är för­bjud­na i Sau­dia­ra­bi­en, få gör film och kvinn­li­ga re­gis­sö­rer är egent­li­gen otänk­ba­ra. Än­då finns den här fil­men och be­rät­tar - ge­nom en en­kel histo­ria om en ti­o­å­rig flic­kas kamp för att få en cy­kel - med ovan­lig tyd­lig­het om kvin­nors näs­tan to­ta­la ofri­het. I all blyg­sam­het är det här en all­de­les märk­vär­dig film. Ba­ra att den finns är spe­ci­ellt. Fil­men är re­gis­se­rad av Hai­faa Al Man­sour som är Sau­dia­ra­bi­ens förs­ta kvinn­li­ga re­gis­sör. (Wad­j­da, 2012)

TORS­DAG, SVT2, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.