Caj­saS­ti­na Åker­ström

TV (Sweden) - - INTERVJU -

Ål­der: 47. Bor: På en gård ut­an­för Kal­mar. Fa­milj: Sing­el. Gör: Ar­tist, låt­skri­va­re och för­fat­ta­re. Ak­tu­ell med: Med­ver­kar i ”Allsång på Skan­sen” och släp­per nya ski­van ”Vre­den och stor­men” i sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.