Hur många VM-guld tar Sa­rah?

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

SIM-VM För två vec­kor se­dan satt hon i som­marklän­ning på he­ders­plats bred­vid kung­a­fa­mil­jen på Öland. Hon var där för att ta emot årets Victo­ri­asti­pen­di­um av kron­prin­ses­san.

Nu är Sa­rah Sjö­ström i Ryss­land, där hon ska för­sö­ka sim­ma hem VM-guld. In­te ba­ra ett ut­an fle­ra. Pres­sen är stor på hen­ne, men Sa­rah till­hör världs­e­li­ten och är van vid det­ta. Sa­rah stäl­ler upp i fy­ra gre­nar, 100 och 50 me­ter fjä­ril­sim, 100 och 50 me­ter fri­sim.

Än­nu en svens­ka, Jen­nie Jo­hans­son, till­hör topp­sim­mar­na och för­vän­tas ta sig till fi­nal på 50 och 100 me­ter bröst­sim.

Sim-VM på­går 2-9 au­gusti i Ka­zan, Ryss­land. TV12 sän­der för­sö­ken på för­mid­da­gar­na, TV4 sän­der fi­nal­pas­sen på ef­ter­mid­da­gar­na.

Sa­rah Sjö­ström fick träf­fa kung­a­fa­mil­jen och ta emot årets Victo­ri­asti­pen­di­um av kron­prin­ses­san Victo­ria.

Sa­rah Sjö­ström un­der Tro­feo Set­te Col­li-täv­ling­en i Rom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.