VM-pro­gram­met de fy­ra förs­ta da­gar­na

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

SÖN­DAG För­sök 8.30-12.15 100 fjä­ril­sim da­mer för­sök Sa­rah Sjö­ström 400 fri­sim her­rar för­sök 200 med­ley da­mer för­sök 50 fjä­ril­sim her­rar för­sök 400 fri­sim da­mer för­sök 100 bröst­sim her­rar för­sök 4x100 fri­sim da­mer för­sök 4x100 fri­sim her­rar för­sök

TV12, 8.25–11.00

Fi­nal­pass star­tar 16.30 16.32 100 fjä­ril­sim da­mer se­mi­fi­nal Sa­rah Sjö­ström 16.42 400 fri­sim her­rar fi­nal 16.53 200 med­ley da­mer se­mi­fi­nal 17.07 50 fjä­ril­sim her­rar se­mi­fi­nal 17.23 400 fri­sim da­mer fi­nal 17.35 100 bröst­sim her­rar se­mi­fi­nal 17.45 4x100 fri­sim da­mer fi­nal 18.03 4x100 fri­sim her­rar fi­nal

TV4, 16.00–18.30 MÅNDAG För­sök 8.30–11.15 100 ryggsim da­mer för­sök 100 ryggsim her­rar för­sök 100 bröst­sim da­mer för­sök Jen­nie Jo­hans­son (bil­den) 200 fri­sim her­rar för­sök 1 500 fri­sim da­mer för­sök

TV12, 8.25–10.00

Fi­nal­pass star­tar 16.30 16.32 100 bröst­sim her­rar fi­nal 16.40 100 fjä­ril­sim da­mer fi­nal Sa­rah Sjö­ström 16.48 100 ryggsim her­rar se­mi­fi­nal 16.58 100 bröst­sim da­mer se­mi­fi­nal Jen­nie Jo­hans­son 17.17 50 fjä­ril­sim her­rar fi­nal 17.24 100 ryggsim da­mer se­mi­fi­nal 17.42 200 fri­sim her­rar se­mi­fi­nal 17.54 200 med­ley da­mer fi­nal

TV4, 16.00–18.25 TIS­DAG För­sök 8.30–11.15 50 bröst­sim her­rar för­sök 200 fri­sim da­mer för­sök 200 fjä­ril­sim her­rar för­sök 800 fri­sim her­rar för­sök

TV12, 8.25–10.00

Fi­nal­pass star­tar 16.30 16.32 200 fri­sim her­rar fi­nal 16.40 100 ryggsim da­mer fi­nal 16.48 50 bröst­sim her­rar se­mi­fi­nal 17.05 1 500 fri­sim da­mer fi­nal 17.36 100 ryggsim her­rar fi­nal 17.44 200 fri­sim da­mer se­mi­fi­nal 18.04 200 fjä­ril­sim her­rar se­mi­fi­nal 18.17 100 bröst­sim da­mer fi­nal Jen­nie Jo­hans­son

TV4, 16.00–18.50 ONS­DAG För­sök 8.30–11.00 50 ryggsim da­mer för­sök 100 fri­sim her­rar för­sök 200 fjä­ril­sim da­mer för­sök 200 med­ley her­rar för­sök 4x100 med­ley mix­ad för­sök

TV12, 8.25–10.00

Fi­nal­pass star­tar 16.30 16.32 100 fri­sim her­rar se­mi­fi­nal 16.42 50 ryggsim da­mer se­mi­fi­nal 16.52 200 fjä­ril­sim her­rar fi­nal 17.01 200 fri­sim da­mer fi­nal 17.10 50 bröst­sim her­rar fi­nal 17.25 200 fjä­ril­sim da­mer se­mi­fi­nal 17.45 200 med­ley her­rar se­mi­fi­nal 17.58 800 fri­sim her­rar fi­nal 18.19 4x100 med­ley mix­ad fi­nal TV4, 16.00–18.50

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.