Has­se och Måns

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UNDERHÅLLNING Has­se Andersson och Måns Zel­mer­löw har bå­da med­ver­kat på Skan­sen, i ”Som­mar­krys­set” på Grö­na Lund sjöng de till­sam­mans och nu kom­mer bå­da sam­ti­digt till ”Lot­ta på Li­se­berg”. Ko­mi­kern Per Andersson har re­dan va­rit hos Lot­ta Eng­berg den­na som­mar, men är tyd­li­gen väl­kom­men till­ba­ka. Öv­ri­ga ar­tis­ter är Mol­ly Pet­ters­son Ham­mar och Ja­kob Karl­berg.

MÅNDAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.