Ta­ran­ti­nos hämnd­sa­ga

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

Ing­lou­ri­ous bas­terds

DRA­MA En farsar­tad ver­sion av det på film aning­en ut­tja­ta­de äm­net and­ra världs­kri­get, där en spral­lig Ta­ran­ti­no näs­tan gör pa­ro­di på sig själv med te­man som kvinn­lig hämnd, blo­di­ga upp- gö­rel­ser med hu­mo­ris­tis­ka un­der­to­ner, späns­tig di­a­log, ett ge­ni­a­liskt sound­track och blink­ning­ar till gam­la spa­get­tiväs­terns. Fram­för allt glän­ser Christoph Waltz som den sa­dis­tis­ke livsnju­ta­ren och na­zi­ö­versten ”Ju­de­jä­ga­ren”. (2009)

TORS­DAG, TV6, 21.00

Fo­to: NBC UNIVERSAL

Christoph Waltz por­trät­te­rar na­zi­ö­versten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.