Jag ha­tar dig, älsk­ling

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KO­ME­DI Do­ris Day (bil­den) och Rock Hud­son – en gång ett av Hol­ly­woods fram­gångs­ri­ka ko­me­di­par – i en histo­ria så otidsen­lig att den är oe­mot­stånd­lig. Själ­va ut­gångs­punk­ten är att de in­te ba­ra sak­nar mo­bi­ler – för­stås – ut­an dess­utom tving­as de­la sam­ma te­le­fon­lin­je. ( 1959) ONS­DAG, SVT1, 13.10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.