Boo­gie nights

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Paul Tho­mas An­der­sons skol­väg gick för­bi porr­film­sa­tel­jé­er­na. Som fil­ma­re åter­ska­pa­de han mil­jön och gjor­de en re­mar­ka­bel film om ut­satt­het och sam­man­håll­ning bland por­rens ak­tö­rer. ( 1997)

LÖR­DAG, TV4, 23.20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.