Ga­len­ska­par­na & Af­ter Sha­ve

TV (Sweden) - - BAKOM KAMERAN -

Med­lem­mar Ga­len­ska­par­na: Claes Eriks­son, 64, An­ders Eriks­son, 58, Kerstin Granlund, 64 (finns nu­me­ra bakom sce­nen). Med­lem­mar Af­ter Sha­ve: Jan Rip­pe, 60, Per Frit­zell, 59, Knut Agn­red, 59, Pe­ter Rang­mar (av­led 1997). Ak­tu­el­la i tv: ”30-års­fes­ten”, ju­bi­le­umsshow, sänds två fre­da­gar i rad. Ak­tu­el­la på scen: ”Spar­gri­sar­na kan räd­da värl­den”, pre­miär på Lo­rens­bergs­te­a­tern, Gö­te­borg i sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.