Le­na Ph i fi­nal på Skan­sen

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UNDERHÅLLNING Hon har le­gat lågt se­nas­te året, Le­na Philips­son. I som­mar har hon ba­ra synts i VM i kär­ring­kånk, en in­ter­na­tio­nell täv­ling som hålls i Fin­land. Hon var kär­ring­en som pojk­vän­nen Pi­er­re Le­an­der kån­ka­de på, men det blev ing­en medalj.

De som sak­nat ar­tis­ten Le­nas Philips­son får nu se hen­ne i fi­na­len av ”Allsång på Skan­sen”. Det är Le­na och Tom­my Kör­berg som är kväl­lens stjär­nor hos Pet­ra Marklund.

Men det blir trångt på sce­nen. Sveriges Ra­di­os sym­fo­nior­kes­ter ska få plats och de är 65 per­so­ner plus di­ri­gen­ten An­ders El­jas. De ska spe­la musik ur Björn & Ben­ny-mu­si­ka­len ”Kristi­na från Du­ve­må­la”, som i sep­tem­ber kom­mer till Cir­kus i Stock­holm. Den ver­sio­nen ha­de först pre­miär på Svens­ka te­a­tern i Helsing­fors, blev en suc­cé och flyt­ta­des se­na­re till Gö­te­borgso­pe­ran och nu är det Stock­holms tur. Ro­bert No­ack och Ma­ria Ylipääm, som spe­lat Karl Oskar och Kristi­na he­la ti­den, är nu gäs­ter i ”Allsång på Skan­sen”.

TIS­DAG, SVT1, 20.00

Fo­to: CORNELIA NORD­STRÖM

Tom­my Kör­berg och Le­na Philips­son i fi­na­len av ”Allsång på Skan­sen” – för 15 år se­dan. På tis­dag står Tom­my och Le­na till­sam­mans på sam­ma scen igen i Allsångs­fi­na­len.

Le­na Philips­son i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.