Lill i fi­nal på Li­se­berg

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UNDERHÅLLNING ” Lot­ta på Li­se­berg” har ock­så stor fi­nal och pre­sen­te­rar två ve­te­ra­ner, den tid­lö­sa un­der­håll­nings­la­dyn Lill Lind­fors och skå­de­spe­la­ren To­mas von Bröms­sen, ak­tu­ell bå­de i som­ma­rens re­pris av ” Sal­tön” och i hös­tens nypre­miär på ” To­mas sista re­vy”. Från det 50 år yng­re ar­tist­stal­let kom­mer popstjär­nor­na Eric Saa­de och Mol­ly San­dén.

MÅNDAG, TV4, 20.00

Ve­te­ra­nen Lill Lind­fors i sä­songs­av­slut­ning­en hos Lot­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.