Prya på Pa­riskrog

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

MAT­LAG­NING Niklas Ek­stedt job­bar vi­da­re i be­röm­da koc­kars kök. Nu be­sö­ker han Iña­ki Aizpitar­te på Le Cha­teau­bri­and i Pa­ris. Iña­ki rör­de om i franskt krog­liv, när han 2006 öpp­na­de sin bist­ro, som blan­da­de klas­sisk bist­ro­me­ny med upp­fin­nings­rik och ut­ma­nan­de mat­lag­ning. Han är in­te lätt att im­po­ne­ra på, Iña­ki, vil­ket Niklas får er­fa­ra.

TORS­DAG, SVT1, 20.30

Niklas Ek­stedt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.