Som­mar­kväll med skum­ma ty­per

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

PRATSHOW Två skum­ma ty­per är gäs­ter hos Ric­kard Ols­son på Träd­går´n i Gö­te­borg. De till­hör bå­da en li­ga, som låt­sas va­ra mu­si­ker och hyr rum hos en gam­mal dam för att re­pe­te­ra. Men i själ­va ver­ket pla­ne­rar de ett rån. Jodå, det är gam­la 50-tals­ko­me­din ”La­dy­kil­lers”, som spe­las på Oscars i Stock­holm i höst och två av rol­ler­na görs av Jo­han Rhe­borg och Leif André, som bå­da kom­mer till ”Som­mar­kväll”.

Till pratsho­wen kom­mer ock­så film­re­gis­sö­ren Kay Pol­lack, som 2004 gjor­de fil­men ”Så som i him­me­len” med Fri­da Hall­gren i hu­vud­rol­len. Den blev en enorm pu­blik­suc­cé och nu har Pol­lack över tio år se­na­re gjort en fort­sätt­ning, ”Så ock på jor­den”, där Fri­da Hall­gren spe­lar sam­ma roll.

Öv­ri­ga gäs­ter i pratsho­wen är ” tan­ke­lä­sa­ren” Hen­rik Fex­eus, skå­de­spe­la­ren Alex­an­der Ka­rim och eko­no­mi­jour­na­lis­ten Ca­ro­li­na Neurath. Mu­sik­gäst mitt i pra­tet är Ul­rik Munt­her.

LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Fo­to:

Leif And­re och Jo­han Rhe­borg i hös­tens ko­me­di ”La­dy­kil­lers” på Oscars i Stock­holm. Hos Ric­kard Ols­son i ”Som­mar­kväll” är de dock ci­vi­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.