Så sim­mar Sa­rah

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

SIM-VM Sa­rah Sjö­ström har tre gre­nar kvar i VM.

TORS­DAG För­sök. 100 fritt Sa­rah Sjö­ström TV12 8.25–10.30

Fi­nal­pass star­tar 16.30 16.32 100 fritt da­mer se­mi Sa­rah Sjö­ström 16.42 200 med­ley her­rar fi­nal 16.51 200 bröst da­mer se­mi 17.05 100 fritt her­rar fi­nal 17.20 200 fjä­ril da­mer fi­nal 17.29 200 bröst her­rar se­mi 17.49 50 rygg da­mer fi­nal 17.57 200 rygg her­rar se­mi 18.16 4x200 fritt da­mer fi­nal TV4, 16.30-19.00

FRE­DAG För­sök. 50 fjä­ril Sa­rah Sjö­ström TV12, 8.25-10.00

Fi­nal­pass star­tar 16.30 16.32 100 fritt da­mer fi­nal Sa­rah Sjö­ström 16.40 200 rygg her­rar fi­nal 16.49 200 rygg da­mer se­mi 17.09 50 fritt her­rar se­mi 17.25 200 bröst da­mer fi­nal 17.35 100 fjä­ril her­rar se­mi 17.45 50 fjä­ril da­mer se­mi Sa­rah Sjö­ström 17.55 200 bröst her­rar fi­nal 18.11 4x200 fritt her­rar fi­nal

TV4, 16.30–18.50

LÖR­DAG För­sök. 50 fritt Sa­rah Sjö­ström, 50 bröst Jen­nie Jo­hans­son TV12, 8.25–10.00

Fi­nal­pass star­tar 16.30 16.32 50 fjä­ril da­mer fi­nal Sa­rah Sjö­ström 16.39 50 fritt her­rar fi­nal 16.47 200 rygg da­mer fi­nal 16.56 50 bröst da­mer se­mi Jen­nie Jo­hans­son 17.13 100 fjä­ril her­rar fi­nal 17.28 50 fritt da­mer se­mi Sa­rah Sjö­ström 17.45 50 rygg her­rar se­mi 17.55 800 fritt da­mer fi­nal 18.17 4x100 fritt mix fi­nal TV4, 16.30–19.10

SÖN­DAG För­sök. TV12, 8.25–10.00

Fi­nal­pass star­tar 16.30 16.32 50 rygg her­rar 16.39 50 bröst da­mer fi­nal Jen­nie Jo­hans­son 16.47 400 med­ley her­rar 17.05 50 fritt da­mer fi­nal Sa­rah Sjö­ström 17.20 1500 fritt her­rar 17.49 400 med­ley da­mer 18.07 4x100 med­ley her­rar 18.25 4x100 med­ley da­mer TV4, 16.30–19.10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.