Beck: Den ja­pans­ka Shung­amål­ning­en

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KRI­MI­NALD­RA­MA Ar­tar sig till en Beck på ja­pans­ka. In­te ba­ra för att ett styc­ke ja­pansk ero­tisk konst bjuds ut på en Bu­kowskis-auk­tion. Som be­kant är Bec­kar­na till stor del bygg­da på tysk grund. Här har Martins tys­ke kol­le­ga Sper­ling rest till Stock­holm för att bju­da på tav­lan i ti­teln. ( 2007)

SÖN­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.