Austra­lia

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

ÄVEN­TYR Ef­ter verk­ligt ori­gi­nel­la ”Mou­lin Rou­ge” fick Baz Lu­hr­mann ihop ett tra­di­tio­nellt ko­stymä­ven­tyr i den au­stra­lis­ka vild­mar­ken på trös­keln till and­ra världs­kri­get. En eng­elsk la­dy dri­ver bo­skap till­sam­mans med en lo­kal charm­knut­te. Snyggt bild­ar­be­te. Än­då känns det som att den här sorten är bor­ta med vin­den. ( 2008) SÖN­DAG, TV3, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.