Stjär­nor­nas krig

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

SCI­ENCE FIC­TION Ge­or­ge Lucas bör­ja­de sin film­sa­ga mitt i ett in­bör­des­krig. Obi-Wan Ke­no­bi pre­sen­te­ras som en gam­mal vis man ( Alec Gu­in­ness) och får in­for­me­ra oss om vad som hänt i ” ti­di­ga­re” de­lar­na. ( 1977)

MÅNDAG, KA­NAL 9, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.