Kär­le­ken flam­mar upp

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­SE­RIE ” Vår sto­ra kär­lek” är en brit­tisk dra­ma­se­rie om två äld­re män­ni­skor, Alan och Ce­ci­lia, som en gång var för­äls­ka­de i varand­ra. Nu har det gått någ­ra år­tion­den. Alan har för- lo­rat sin fru, Ce­ci­lia har för­lo­rat sin ma­ke. När de möts igen flam­mar den gam­la kär­le­ken upp. Alan och Ce­ci­lia spe­las av De­rek Jacobi och An­ne Reid.

MÅNDAG, SVT1, 21.00

An­na Reid och De­rek Jacobi åter­före­nas på ål­derns höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.