Kär­lek på höga höj­der

Stu­die i brott

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRIL­LER En av Al­fred Hit­ch­cocks bäs­ta, där Kim No­vak och höjd­räd­de Ja­mes Ste­wart klätt­rar mot svind­lan­de höj­der. Många sce­ner har bli­vit klas­sis­ka, till och med för­tex­ter­na var ny­ska­pan­de. Top- par brit­tis­ka filmin­sti­tu­tets lis­ta över värl­dens bäs­ta fil­mer se­dan 2012 – då den pe­ta­de ned Or­son Wel­les ”Ci­ti­zen Ka­ne” från förstap­lat­sen. Dock fick fil­men ljum­men kri­tik ef­ter pre­miä­ren. ( Ver­tigo, 1958)

FRE­DAG, SVT2, 22.00

Kim No­vak lug­nar Ja­mes Ste­wart som li­der av höjd­skräck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.