Lern­ström näs­tan var­je dag

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TA­LANG­JAKT ” Idol” rul­lar igång igen, Pär Lern­ström hål­ler i rod­ret med stark hand och ju­ryn får stöd på sin sista re­sa lan­det runt. Ju­ryn be­står även i år av An­ders Bag­ge, Lai­la Bag­ge och Alex­an­der Bard, men de har re­dan i för­väg med­de­lat att det­ta är sis ta året i ” Idol”. Var och en f år även med sig en hjälp - re­da när de damm­su­ger lan­det i j ak­ten på näs­ta popstjär­na. An­ders Bag­ge re­ser runt med Mol­ly San­dén, Lai­la Bag­ge får hjälp av Ralf Gyl­len­ham­mar och Alex­an­der Bard stöt­tas av Do­mi­ni­ka Perzyn­ski.

” Idol” bör­jar som van­ligt med in­spe­la­de ut­tag­ning­ar tre var­dags­kväl­lar i vec­kan. Se­na­re blir det di­rekt­sän­da vec­ko­fi­na­ler på fre­da­gar med Pär Lern­ström som pro­gram­le­da­re och då f år han dub­bel tjänst­gö­ring. Han hål­ler även i fy­rans ” Spring”, som är en mo­dern ver­sion av gam­la ”På r ym­men” och som ska sän­das direkt på lör­da­gar. MÅNDAG, TIS­DAG, ONS­DAG,

TV4, 20.00

An­ders och Bag­ge,

Alex­and Lai­la Bag­ge sitt sista er Bard år i Idol- gör

ju­ryn.

Pär Lern­ström drar i gång po­pu­lä­ra ta­lang­jak­ten ”Idol” och le­der se­na­re fy­rans nya fre­dagsnö­je ”Spring”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.