Bäs­ta bi­tar­na

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björkman an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

AN­TIKT Me­dan ”An­tikrun­dan” och dess 30 ex­per­ter för­be­re­der årets tur­né ge­nom Sve­ri­ge, så är det dags att min­nas höjd­punk­ter­na från för­ra om­gång­en. De dy­ras­te vär­de­ring­ar­na. De största över­rask­ning­ar­na. De ro­li­gas­te re­ak­tio­ner­na. Och kanske till och med den största be­svi­kel­sen? An­ne Lund­berg ser till­ba­ka i ”Det bäs­ta ur An­tikrun­dan”.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.