Av­slö­jar sin bror

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­SE­RIE Jour­na­lis­ten Pe­ter Verås ( Jon Øi­gar­den, bil­den) får ett ano­nymt tips om fi­nans­skan­dal i ett av lan­dets största fö­re­tag. Be­vi­sen är tyd­li­ga och Pe­ter gör ett upp­märk­sam­mat av­slö­jan­de. Det­ta trots att hans egen bror, som är di­rek­tör i fö­re­ta­get, drab­bas svårt.

Någ­ra år se­na­re kon­tak­tas Pe­ter Verås av en ut­re­da­re på Ekobrotts­myn­dig­he­ten och den­ne har över­ras­kan­de upp­gif­ter. Pe­ter bör­jar än en gång grä­va i den gam­la fi­nans­skan­da­len, men nu vill star­ka kraf­ter stop­pa ho­nom. ”Mam­mon” är ti­teln på en ny norsk dra­ma­se­rie i sex de­lar.

SÖN­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.