Re­in­feldt och dub­bel Stig-Hel­mer

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

PRATSHOW En fö­re det­ta stats­mi­nis­ter och en svensk box­a­re i världs­top­pen, en nyupp­stån­den po­et och Stig-Hel­mer i två upp­la­gor. Det är en bra bland­ning på gäs­ter­na som Ric­kard Ols­son har sam­lat för sin sista ”Som­mar­kväll” i Träd­går'n i Gö­te­borg.

För­re stats­mi­nis­tern är Fred­rik Re­in­feldt, som fyll­de 50 för­ra vec­kan och där­för kal­lat si­na po­li­tis­ka me­mo­a­rer för ”Halv­vägs”.

Box­a­ren är Mi­kae­la Laurén, 27, som gått 27 proffsmat­cher, vub­nit 24, och är i sitt livs form. I dag är hon ran­kad världs­et­ta i sin vikt­klass. och i höst har hon två mat­cher in­pla­ne­ra­de.

För­fat­ta­ren Bo­dil Malm­s­ten, 70, har gett ut en långa rad böc­ker, men för förs­ta gång­en på 28 år har hon skri­vit po­e­si igen. Årets dikt­sam­ling he­ter ”Det här är hjär­tat”.

Och så Stig-Hel­mer, äls­kad tönt i ”Säll­skaps­re­san” och en rad and­ra ko­me­di­er. Fi­gu­ren är på­hit­tad och har spe­lats av Las­se Åberg, 75. I höst tas fi­gu­ren över av ko­mi­kern An­ders ”An­kan” Jo­hans­son, 41, när ”Säll­skaps­re­san” blir mu­si­kal i Mal­mö. Bå­da är gäs­ter i ”Som­mar­kväll”. LÖR­DAG, SVT1, 20.00

För­re stats­mi­nis­tern Fred­rik Re­in­feldt, som för­ra vec­kan fyll­de 50, är final­gäst i pratsho­wen ”Som­mar­kväll”.

Las­se Åberg och An­ders

”An­kan” Jo­hans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.