Hit­ch­cocks dusch

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

THRIL­LER ”Hit­ch­cock” är fil­men om när Al­fred Hit­ch­cock gjor­de ”Psycho”, thril­lern med film­histo­ri­ens mest be­röm­da dusch­scen. Ja­net Leigh, som stod i duschen, fick be­rät­ta om sce­nen i he­la sitt liv. I fil­men ”Hit­chock” spe­las re­gis­sö­ren av Ant­ho­ny Hopkins och Ja­net Leigh av Scar­lett Jo­hans­son. Se si­dan 6. FRE­DAG, SVT2, 21.45 FRE­DAG, SVT2, 23.20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.