Skräc­kens mäs­ta­re

Hit­ch­cock

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Han var ”Hol­ly­woods skräck­mäs­ta­re”. Men fil­men om Al­fred Hit­ch­cock sö­ker sig till den mer triv­sam­ma tv-at­mo­sfä­ren – trots att den be­rät­tar om ett av hans mer om­ska­kan­de år, 1959. Då hål­ler jublet över ”I sista mi­nu­ten” på att tyst­na och det är dags att kom­ma igång med näs­ta in­spel­ning. Hit­ch­cock be­stäm­mer sig för ”Psycho”. Ska film­bo­la­get kun­na släp­pa fram en så gräs­lig histo­ria ut­an att för­lo­ra sin he­der? Ant­ho­ny Hopkins har bå­de rös­ten och håll­ning­en, men lyc­kas in­te hit­ta det an­sik­te som skul­le gö­ra ho­nom till Hit­ch. Sti­len och at­mo­sfä­ren skul­le an­nars kun­na va­ra häm­tad ur en 50-tals­rul­le. Fast in­te från nå­gon av Hit­ch­cocks klas­si­ker. ( 2012)

FRE­DAG, SVT2, 21.45

Fo­to: TWENTIETH CEN­TU­RY FOX

Ant­ho­ny Hopkins som re­gi­le­gen­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.