Psycho

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

RY­SA­RE Al­fred Hit­ch­cock bry­ter mot den ena be­rät­tar­re­geln ef­ter den and­ra. Vi får föl­ja Ja­net Leigh (bil­den) från en fre­dag i Pho­e­nix till ens­li­ga Ba­tes mo­tel skött av Ant­ho­ny Perkins. Från en ut­omäk­ten­skap­lig för­bin­del­se blir det steg för steg allt vär­re. Med Ber­nard Herr­manns musik är ing­en obe­rörd. Det här är sista fil­men i SVT:s Hit­ch­cock-te­ma, och direkt fö­re vi­sas den ny­gjor­da spel­fil­men om skräckre­gis­sö­rens ar­be­te med just ”Psycho” (se re­cen­sion ne­dan). ( 1960) FRE­DAG, SVT2, 23.20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.