Gyck­lar­nas af­ton

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Käns­lor på liv och död i ett cir­kus­säll­skap; svek och svart­sju­ka, och en läng­tan bort – av konst­nä­rer som in­te tas på allvar. Ma­ka­löst bild­be­rät­tan­de av Hil­ding Bladh och Sven Nykvist i sin förs­ta Ing­mar Berg­man- film. Åke Grön­berg gör sitt livs roll som cir­kus­di­rek­tö­ren. ( 1953)

TIS­DAG, SVT1, 15.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.