Rät­te­gång i Bro­adchurch

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRI­MI­NAL­SE­RIE ”Bro­adchurch” var en upp­märk­sam­mad brit­tisk thrillerserie om hur mor­det på en poj­ke på­ver­ka­de en hel stad. Nu kom­mer fort­sätt­ning­en om män­ni­skor­na i det lil­la kust­sam­häl­let Bro­adchurch. De två kri­mi­nal­po­li­ser­na, El­lie Mil­ler och Alex Har­dy ( Oli­via Co­le­man, Da­vid Ten­nant), som lös­te fal­let vet in­te rik­tigt vad som vän­tar. Och snart bör­jar rät­te­gång­en mot mör­da­ren. MÅNDAG, TIS­DAG, ONS­DAG,

TV4, 21.00

Oli­va Co­le­man och Da­vid Ten­nant i ”Bro­adchurch”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.