CLAS­SIC

TV (Sweden) - - FILMKANALER -

16.00 Tough guys Ko­me­di från 1986 med Burt Lan­cas­ter, Kirk Douglas, Char­les Dur­ning, Alex­is Smith, Da­na Car­vey. (100) [87381500]

18.00 Bäd­dat för trub­bel Ko­me­di från 1987 med Ri­chard Drey­fuss, Dan­ny De Vi­to, Bar­ba­ra Hers­hey, John Ma­ho­ney, Jac­kie Gay­le. (107) [95058158] 19.50 Stolt­het och

för­dom Brit­tiskt ro­man­tiskt dra­ma från 2005 med Kei­ra Knight­ley, Ro­samund Pi­ke, Do­nald Sut­her­land, Bren­da Blet­hyn, Ju­di Dench. De fem syst­rar­na Ben­net är upp­vux­na med en mor som har ett en­da mål i li­vet - att hit­ta en man att gif­ta bort si­na dött­rar med. (121)

[26454790] 22.00–0.02 Den själv­ly­san­de

ryt­ta­ren Ro­man­tisk dra­ma­ko­me­di från 1979 med Ro­bert Red­ford, Ja­ne Fon­da, Va­le­rie Per­ri­ne, Wil­lie Nel­son, John Sax­on. (122) [16106185]

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.