PA­RA­MOUNT

TV (Sweden) - - FILMKANALER -

22.00 Af­ton­stjär­nan Ko­me­di från 1996 med Shir­ley MacLai­ne, Mi­ran­da Ri­chard­son, Bill Pax­ton, Ju­li­et­te Lewis, Ben John­son. Au­rora Gre­en­way har upp­fost­rat si­na barn­barn se­dan hen­nes egen dot­ter Em­ma dog.

0.10–2.30 Ali­ve Dra­ma från 1993 med Et­han Haw­ke, Vin­cent Spa­no, Josh Ha­mil­ton, Bru­ce Ram­say, John Hay­mes Newton. Den 13 ok­to­ber 1972 rå­kar ett pas­sa­ge­rar­plan ut för en snö­storm över An­der­na och pla­net kra­schar. Om­bord finns ett rug­by­lag med an­hö­ri­ga och ma­jo­ri­te­ten över­le­ver.

La­dy Cat­he­ri­ne de Bourg (Ju­di Dench) kan spe­lets reg­ler i ”Stolt­het och för­dom”.

VIA­SAT FILM CLAS­SIC

19.50

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.