FA­MILY

TV (Sweden) - - FILMKANALER -

6.00 Svensk Ho­kus ani­me­rad po­kus fa­mil­je­film Al­fons från Åberg 2013.

8.00 [97451622] Tju­var­nas her­re Brit­tisk-tysk­tJohn­son, Jasper även­tyr Har­ris, från Rol­lo 2006 We­eks,med Aa­ronA­lice Con­nor, Ge­or­ge Mac­Kay. [97448158] 10.00 Tinge­ling

– Le­gen­den om öns­ke­dju­ret Fa­mil­je-även­tyr/ani­ma­tion från 2014. (120) [44680264]

12.00 Spa­ce dogs 3D Rysk ani­me­rad även­tyrsko­me­di från 2010 med An­na Bols­ho­va, Ele­na Ya­kov­le­va, Ev­ge­niy Mi­ro­nov, Sergey Gar­mash, Alek­sandr Bashi­rov. (85) [38450055]

14.00 Aus­ten­land Ro­man­tisk ko­me­di från 2013 med Ke­ri Rus­sell, JJ Fi­eld, Bret McKen­zie, Jen­ni­fer Coo­lidge, Ja­mes Cal­lis. (97) [87374210]

16.00 Pa­ren­tal gui­dan­ce Ko­me­di från 2012 med Bet­te Mid­ler, Bil­ly Crys­tal, Ma­ri­sa To­mei, Tom Eve­rett Scott. (105) [87467974] 18.00 Epic: Sko­gens

hem­li­ga ri­ke Även­tyr från 2013 med Aman­da Seyfri­ed, Beyon­cé Know­les, Josh Hut­cher­son, Co­lin Far­rell. (102) [43130993]

20.00 Step up all in Dra­ma från 2014 med Ry­an Guz­man, Bri­a­na Evi­gan, Adam G. Se­va­ni, Misha Gabri­el Ha­mil­ton, Step­hen Boss. Se­an är i Los Ang­e­les med The Mob för att slå ige­nom som pro­fes­sio­nel­la dan­sa­re. Det fun­kar så där och hans vä­nenr åter­vän­der till Mi­a­mi. (112) [80206887]

22.00 A ca­se of you Ro­man­tisk ko­me­di från 2013 med Jus­tin Long, Evan Rachel Wood, Keir O’Don­nell, Busy Philipps, Si­en­na Mil­ler. (89) [80219351]

0.00–1.35 Vildäng­el Svenskt dra­ma från 1997 med Mat­ti­as Bart­hels­son, Ni­na Mo­rin, Fred­rik Gun­nars­son. (95) [69635982]

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.