VIA­SAT FILM

TV (Sweden) - - FILMKANALER -

7.00 Gra­ce of Mo­naco 9.00 Fransk-ame­ri­kanskt(103) Hur [15061581] många kra­mar­dra­ma från finns 2014. det

i Svensk värl­den? dra­ma­ko­me­di från 2013. (95) [15154245]

11.00 About last night Ro­man­tisk ko­me­di från 2014 med Ke­vin Har, Mi­chael Ea­ly, Re­gi­na Hall, Joy Bry­ant. (100)

[39900413]

13.00 Gu­ar­di­ans of the Ga­laxy Sci­fi-även­tyr med Chris Pratt, Vin Die­sel, Brad­ley Coo­per, Zoe Sal­da­na, Da­ve Bau­tis­ta. (121) [37294500]

15.00 Mup­pets most wan­ted Fa­mil­je­ko­me­di från 2014 med Ricky Ger­vais, Ty Bur­rell, Ti­na Fey, To­ny Ben­nett. [81543332]

17.00 The ama­zing Spi­der-Man 2 Fan­ta­sy-ac­tion från 2014 med Andrew Gar­fi­eld, Em­ma Sto­ne, Ja­mie Foxx, Da­ne DeHaan, Colm Fe­o­re. (142) [71208500]

19.20 The heat Ac­tionko­me­di från 2013 med Sand­ra Bul­lock, Me­lis­sa McCart­hy, Mi­chael McDo­nald, De­mi­an Bichir. (117) [25860999]

21.20 Lo­ve­la­ce Dra­ma från 2013 med Aman­da Seyfri­ed, Pe­ter Sars­gaard, Sha­ron Sto­ne, Ro­bert Pa­trick, Ja­mes Fran­co. (93) [43854500]

23.00 The No­vem­ber Man Thril­ler från 2014 med Pi­er­ce Brosnan, Lu­ke Bra­cey, Ol­ga Ku­ry­len­ko, Bill Smitro­vich, Ami­la Ter­zi­me­hic. (97) [81544061]

1.00 Mitt läng­tan­de hjär­ta Dra­ma från 2012 med John Haw­kes, He­len Hunt, Wil­li­am H. Ma­cy. (95) [48615017]

3.00– 4.49 Ely­si­um Ac­tion/sci­fi från 2013 med Matt Da­mon, Jo­die Fos­ter, Sharl­to Copley, Alice Bra­ga, Di­e­go Lu­na. (109) [67657861]

5.00–7.00 Lo­ve­la­ce Dra­ma från 2013 med Aman­da Seyfri­ed, Pe­ter Sars­gaard. (93) [10035272]

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.