DRA­MA

TV (Sweden) - - FILMKANALER -

19.00 IRL Svenskt dra­ma från 2013 med Val­ter Skars­gård, Hap­py Jan­kell, Al­ba Au­gust, Vin­cent Grahl, Char­lie Gustafs­son. (80) [56824581]

20.50 Al­la kung­ens män Tysk-ame­ri­kanskt dra­ma från 2006 med Se­an Penn, Ju­de Law, Ant­ho­ny Hopkins, Ka­te Win­s­let, Mark Ruf­fa­lo. Om den ka­ris­ma­tis­ke syd­stats­po­li­ti­kern Wil­lie Stark. (128)

[76659516]

23.00 Sto­ker Thril­ler från 2013 med Ni­co­le Kid­man, Mia Wa­si­kows­ka, Matt­hew Goode. (99) [90803429]

1.00 The Good Lie Keny­anskt/ame­ri­kanskt dra­ma från 2014 med Ree­se Wit­herspoon, Ar­nold Oceng, Ger Du­a­ny, Emmanuel Jal, Co­rey Stoll. (110)

[80576543]

3.00– 4.46 Bless me, Ul­ti­ma Krigs­dra­ma från 2013 med Lu­ke Ga­na­lon, Mi­ri­am Co­lon, Be­ni­to Mar­ti­nez, Do­lo­res He­re­dia, Castu­lo Gu­er­ra. (106) [14106833]

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.