TV POLONIA

TV (Sweden) - - NÖJE/MUSIK/NYHETER -

6.20 La­to­te­ka. 7.10 Ro­man­ca. Ope­rowo. 7.45 Sma­ki pol­skie. 8.00 Ble­kit­ne wa­kacje. 8.20 La­mig­low­ka.

8.30 Po­la­cy tu i tam. 9.05 Ma­li swi­a­tow­cy. 9.35 Zi­ar­no. 10.05 Pr­zed­wi­osnie. 11.10 Pa­mi­e­taj o mnie.

11.25 Mi­sja na­tu­ra. 11.50 Mi­edzy zi­e­mia a nie­bem. 12.00 Ani­ol Pan­ski. 12.10 Mi­edzy zi­e­mia a nie­bem. 12.45 Pod Tatra­mi. 12.55 Cze­kamy na Swi­a­to­we Dni Mlod­zi­ezy. 13.00 Trans­mi­sja Mszy Swietej. 14.25 Bi­eszczadz­ka ko­lej­ka les­na. Po­droz sen­ty­men­tal­na. 15.00 Przy­by­li ula­ni.

16.00 Po­droz zy­cia. 16.35 Przy­gar­nij mnie. 17.25 La­mig­low­ka. 17.30 Te­le­ex­press. 17.50 M jak mi­losc. 18.45 Od wscho­du do zacho­du slon­ca.

19.45 Krol Ma­ci­us Pi­er­wszy. 20.00 Wi­a­do­mosci 19.30. 20.25 Sport.

20.35 Po­go­da. 20.45 Ran­czo. 21.40 Rozdro­ze ca­fe. 23.45 Pa­mi­e­taj o mnie. 0.05 Po­droz zy­cia. 0.35 Pod Tatra­mi. 0.45 La­mig­low­ka. 0.50 M jak mi­losc. 1.45 Krol Ma­ci­us Pi­er­wszy. 2.00 Wi­a­do­mosci 19.30. 2.20 Sport. 2.30 Po­go­da. 2.40 Ran­czo.

3.35 Rozdro­ze ca­fe. 5.30 Pa­mi­e­taj o mnie. 5.45-6.10 Mi­sja na­tu­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.