BARN­KA­NA­LEN

TV (Sweden) - - SPORTKANALER/RADIO -

5.00–7.00 Barn­pro­gram. 5.00 I dröm­mar­nas träd­gård. 5.25 Max och Ru­by. 5.50 Raa-Raa: Le­jo­net som lå­ter. 6.00 Sa­gor från zoo. 6.10 Rid­da­re Mic­ke. 6.25 Han­nas hjälp­lin­je. 6.35 Fum­le­sen. 6.40 Char­lie och Lo­la. 6.55 Bert och Er­nie på även­tyr. 7.00–

8.30 Bo­li­bom­pa. 7.00 Nic­ke Ny­fi­ken. 7.20 La­ta Lu­cy. 7.30 Far­far i fic­kan. 7.40 Bi­et Maya. 7.50 Bond­går­den. 7.55 So­fia den förs­ta. 8.15 Eli­as och rädd­nings­tea­met. 8.30– 9.55 Barn­pro­gram. 8.30 Mi­nimy­ror i Kenya. 8.35 Lan­det för länge se­dan. 9.00 Robin Hoods ra­bal­der och rac­kar­tyg. 9.10 Ge­ro­ni­mo Stil­ton. 9.35 Ping­vi­ner­na från Ma­da­gas­kar. 9.55–13.00 Barn­pro­gram. 9.55 Som­mar­läg­ret. 10.10 Hjärn­kon­to­ret. 10.40 Djung­el­gäng­et: Till und­sätt­ning. 10.50 Ugg­lan & co. 10.55 Ja­ne och dra­ken. 11.20 Jag och mi­na mons­ter. 11.45 Se­a­si­de ho­tell. 11.55 Om he­la värl­den var en by. 12.20 Allt om djur. 12.45 Zoé Ké­za­ko. 13.00– 15.05 Barn­pro­gram. 13.00 Hor­se­land. 13.25 Oscars oas. 13.30 Ka­ra­mel­li. 13.45 Su­per­go­ril­lan. 14.00 Hur tän­ker du? 14.15 Hur tän­ker du? 14.30 Ba­bar och Badous även­tyr. 14.40 Mol­ly Mons­ter. 14.45 Ai­so­pos te­a­ter. 14.55 Far­far i fic­kan. 15.05 Även­tyr i tid och rum. 15.20 Pel­le Ka­nin. 15.30 Har­leys hittegods. 15.45 Bi­et Maya. 15.55 Djung­el­bo­ken. 16.10 Peg + Katt. 16.25 Träd Fu Tom. 16.45 Lu­lu Zi­pa­doo. 17.00 Po­lo. 17.05 Di­mitri. 17.10 Ror­ri ra­cer­bil. 17.20 Lil­la prin­ses­san. 17.30–18.00 Bo­li­bom­pa. 17.31 Kan du pus­sa den? 17.40 Lil­lys Bortom­vik. 17.50 Bing. 18.00 Lot­ta på Bråk­ma­kar­ga­tan. 18.30 Des­mond och träsk­patrask­fäl­lan. 19.35 MI High. 20.00 AF1. 20.25 Becky Ri­chards re­ge­rar. 20.50 Ni­na Pa­ta­lo. 20.55–21.00 Lar­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.