NIC­KE­LO­DE­ON

TV (Sweden) - - SPORTKANALER/RADIO -

6.20 Paw pa­trol. 6.30 Do­ra ut­fors­ka­ren. 7.00 Al­vin!!! och gäng­et. 7.20 Sanjay & Craig. 7.40 Rab­bids: In­va­sion. 8.05 Svam­pBob Fyr­kant. 8.20 Al­vin!!! och gäng­et. 8.45 Mia and me. 9.05 Hen­ry Dang­er. 9.35 Nicky, Ricky, Dicky & Dawn. 9.55 Bel­la and the Bull­dogs. 10.20 Fa­mil­jen Thun­der­man.

11.10 Det hem­sök­ta hu­set. 11.35 Max & Sh­red. 12.00 Adams klo­ner. 13.35 iCar­ly. 14.00 Victo­ri­ous. 14.55 Pap­pa på hel­tid. 15.35 Sam & Cat. 16.00 Fa­mil­jen Thun­der­man. 16.25 Hen­ry Dang­er. 16.50 Nicky, Ricky, Dicky & Dawn. 17.15 Bel­la and the Bull­dogs. 17.40 Fa­mil­jen Thun­der­man.

18.05 Max & Sh­red. 18.30 Det hem­sök­ta hu­set. 19.00 How to rock. 19.25 Hen­ry Dang­er. 19.50 Bel­la and the Bull­dogs.

20.15 Sam & Cat. 20.40–21.00 Pap­pa på

hel­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.