TV6

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

6.00 Just shoot me 6.25 Star­ga­te SG-1 7.10 Spin ci­ty 7.35–8.30 Vå­ra värs­ta år 9.00 Kung av Qu­e­ens 10.00 My na­me is Earl 10.30 Simp­sons 11.30 Star­ga­te SG-1 12.30 Kung av Qu­e­ens 13.30 Se­in­feld 14.30 Simp­sons 15.30 Fa­mily guy 16.30 Scrubs 17.30 Ang­er ma­na­ge­ment Ame­ri­kans­ke ko­me­di­se­rie från 2014. Del 11 av 21.

18.00 How I met your mot­her Ame­ri­kansk ko­me­di­se­rie från 2009. Del 14 och 15 av 24. I rol­ler­na: Aly­son Han­ni­gan, Josh Rad­nor, Ja­son Se­gel.

19.00 Fa­mily guy Ame­ri­kansk ani­me­rad ko­me­di­se­rie från 2008. Del 11 av 16 samt del 6 av 23.

20.00 Simp­sons Ame­ri­kansk ani­me­rad ko­me­di­se­rie från 1994. Del 2 och 3 av 25. Det ser ut som om Li­sas da­gar som den smar­tas­te i klas­sen kan va­ra över.

21.00 2 1/2 män Ame­ri­kansk ko­me­di­se­rie från 2011. Del 21 av 24. Wal­dens tå­la­mod prö­vas när Zo­ey och hen­nes dot­ter flyt­tar in hos ho­nom. I rol­ler­na: Ashton Kut­cher, Jon Cry­er, An­gus T Jo­nes.

21.30 Ang­er ma­na­ge­ment Ame­ri­kans­ke ko­me­di­se­rie från 2013. Del 3 av 23. Den het­lev­ra­de Char­lie ham­nar åter i trub­bel ef­ter att han lig­ger med Jor­dans tvil­ling­sys­ter. I rol­ler­na: Char­lie Sheen, Sel­ma Blair, Shaw­nee Smith.

22.00 Last man on earth Ame­ri­kansk dra­ma­ko­me­di från 2014. Del 3 av 13. Phil gör sig hem­mas­tadd i sin nya herr­gård i Tuc­son och mås­te för­sö­ka han­te­ra sin nya lev­nads­si­tu­a­tion. I rol­ler­na: Will For­te, Kris­ten Schaal, Ja­nu­a­ry Jo­nes.

22.30 Man se­ek­ing wo­man Ame­ri­kansk ko­me­di­se­rie från 2015. Del 1 av 10. Ef­ter att ha bli­vit dum­pad av sin flick­vän Mag­gie är Josh kär­leks­krank. I rol­ler­na: Jay Baruchel, Eric André, Britt Lo­wer.

23.00 Ame­ri­can dad Ame­ri­kansk ani­me­rad ko­me­di­se­rie från 2012. Del 17 av 19.

23.30 Scrubs Ame­ri­kansk ko­me­di­se­rie från 2001. Del 5 och 6 av 24. I rol­ler­na: Zach Braff, Sa­rah Chal­ke, Do­nald Fai­son.

0.30 How I met your mot­her Ame­ri­kansk ko­me­di­se­rie från 2009. Del 14 och 15 av 24. Re­pris. 1.30 My na­me is Earl 2.00 Ang­er ma­na­ge­ment 2.25 Se­in­feld 3.15 2 1/2 män 3.35 Last man on earth 4.00 Man se­ek­ing wo­man 4.25 Ame­ri­can dad 4.45 Simp­sons 5.35–6.00 Spin ci­ty

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.