AX­ESS TV

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

6.20 Det vi­ta gar­det. 7.10 Cho­pin pi­a­no­mu­sik. 8.00 Vec­kans bok. 8.30 Män­ni­skans långa färd. 9.30 All värl­dens ar­ki­tek­tur.

10.20–11.17 Images of Swe­den III. 13.00 150 år av nä­rings­fri­het. 13.30 Pa­ri­sor­kes­tern spe­lar Sjosta­ko­vitj. 14.00 Krigs­ma­ski­nens lo­gistik. 15.00 Mak­tens män. 16.10 Pa­ri­sor­kes­tern spe­lar spanskt. 17.00 Ci­vi­li­sa­tion. 18.00 Del 1 av 6: Den de­ka­den­te Ne­ro. 18.30 Ef­ter­krigs­ti­dens ter­ro­rism.

19.00 Fram­ti­dens lands­bygd. 19.30 Djur och mi­rak­ler. 20.00 Gand­hi. 21.00 Re­sa ge­nom kul­tu­rens Is­ra­el. 21.30 Yes, pri­me mi­nis­ter. 22.00 Sha­kespe­a­re i Ita­li­en. 23.00 Ter­ror­at­tack i Lon­don år 1605. 0.00 Ble­ak old shop of stuff. 0.30 Lut­hers­son lä­ser världs­lit­te­ra­tu­ren. 1.00–1.20 Ägan­de­rät­ten - fö­re­drag. 5.30–6.30 Krigs­ma­ski­nens lo­gistik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.