TV10

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

6.00 Ti­me team. 7.00 Ex­tre­me fron­ti­ers. 8.00 Ama­zing eats. 8.30 Ama­zing eats.

9.00–9.30 Ama­zing eats. 10.00 Ti­me team. 11.00 Gift, var och smär­ta. 12.00 Ex­tre­me fron­ti­ers. 13.00 Lax­fis­ke i Alas­ka. 14.00 Ex­tremsport med Fred­die Flin­toff. 15.00 Ex­tre­me fron­ti­ers. 16.00 SOS Alas­ka. 17.00 FBI: Cri­mi­nal pur­su­it. 18.00 Gift, var och smär­ta. 19.00 Ricks an­tik­han­del. 19.30 Ricks an­tik­han­del. 20.00 På ädelstens­jakt. 21.00 Ga­rage Gold. 21.30 Ga­rage Gold. 22.00 USA:s hår­das­te fäng­el­ser. 23.00 And­ra världs­kri­gets hem­li­ga krig. 0.00 FBI: Cri­mi­nal pur­su­it. 1.00 Ricks an­tik­han­del.

1.30 Ricks an­tik­han­del. 2.00 Spe­ci­al­styr­kan: Män­ni­sko­jä­gar­na. 2.30 Spe­ci­al­styr­kan: Män­ni­sko­jä­gar­na. 3.00 USA:s hår­das­te fäng­el­ser. 4.00 FBI: Cri­mi­nal pur­su­it.

5.00–6.00 Ex­tre­me fron­ti­ers.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.