TV4 FAK­TA

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

6.00 Po­lis på plats. 7.00 Märk­li­ga pry­lar - San Fran­ci­sco. 8.00 Upp­drag: Miss­bruk.

8.55 Liv­räd­dar­na på Bon­di Be­ach. 910.00 Det kung­li­ga la­sa­ret­tet. 11.00–12.00 Bakom brotts­ru­bri­ker­na. 14.00 Det kung­li­ga la­sa­ret­tet. 15.00 Liv­räd­dar­na på Bon­di Be­ach. 16.00 Värl­dens värs­ta. 17.00 Brotts­plats USA. 18.00 Bakom brotts­ru­bri­ker­na.

19.00 Vålds­brott av kär­lekspar. 20.00 Vil­da ve­te­ri­nä­rer. 21.00 Djur­po­li­sen. 22.00 Po­lis på plats. 23.00 48 av­gö­ran­de tim­mar. 0.00 Vålds­brott av kär­lekspar. 1.00 Mord i isan­de ky­la. 2.00 Brotts­plats USA. 3.00 Syn­dens näs­ten. 4.00 I FBI:s ar­kiv. 5.10–6.00 Andar, finns dom?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.