TV4 GULD

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

6.45 Hem till går­den. 7.10 Po­i­rot. 8.00– 8.50 Po­i­rot. 11.55 Lil­la hu­set på prä­ri­en. 14.00 Dal­las. 15.00 Till­ba­ka till Ai­den­s­fi­eld. 17.00 Lil­la hu­set på prä­ri­en. 19.00 Dr Qu­inn. 20.00 Till­ba­ka till Ai­den­s­fi­eld. 22.00 Mord och inga vi­sor. 23.00 Mord och inga vi­sor. 0.00 Kvin­no­fäng­el­set. 1.00 Hol­by ci­ty.

2.15 Hol­by ci­ty. 3.15 Par i brott. 4.05 Ha­waii fi­ve-O. 5.10–6.00 De fat­ti­ga och de ri­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.