KUN­SKAPS­KA­NA­LEN

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

16.00 UR Sam­ti­den. 19.00 Frans­ka kus­ten från ovan. 19.10 Den mänsk­li­ga sta­den.

20.05 Värl­den: Fri tv mot al­la odds. 21.00 Min san­ning: Hen­ning Man­kell. 21.55 De ut­val­da. 22.55 Kvin­nors liv och möj­lig­he­ter.

23.50–0.10 En bok, en för­fat­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.