SVT WORLD

TV (Sweden) - - NORDISKA KANALER/FAKTA -

6.00 Rap­port. 6.05 Go­mor­ron Sve­ri­ge sam­man­drag. 6.25 Go­mor­ron Sve­ri­ge. 10.00 Det bäs­ta ur An­tikrun­dan. 11.00 Sve­ri­ge svi­ker. 12.00 Sáp­mi ses­sions. 12.30 Sport­spe­geln. 13.00 Ört­sko­lan. 13.05–13.10 Bloms­ter­språk. 13.15 Is­ha­vet på 30 da­gar.

14.00 Pal­me. 15.00 Cir­kus Max­i­mum fi­rar 30 år. 16.00 Rap­port. 16.05 Lars Mon­sen på vil­lo­vä­gar. 17.05 Hol­lys hjäl­tar. 17.30 Världs­kom­pi­sar. 18.00 Rap­port. 18.13 Kul­tur­ny­he­ter­na. 18.25 Sport­nytt. 18.30 Re­gi­o­na­la ny­he­ter. 18.45 Lyc­kan är en nord­lands­häst. 19.25 Sve­rige­bil­den. 19.30 Rap­port. 19.55 Re­gi­o­na­la ny­he­ter. 20.00 Den nak­na cam­ping­en. 21.00 Min san­ning: Hen­ning Man­kell. 21.55 Få­gel­fång­a­ren Knut.

22.00 Sport­nytt. 22.15 Grön gläd­je. 22.45 Fol­kra­ce­prin­ses­sor­na. 23.15 Ak­tu­ellt.

23.54 Kul­tur­ny­he­ter­na. 0.01 SVT Ny­he­ter Stock­holm. 0.10 Ny­hets­sam­man­fatt­ning.

0.15 Go­mor­ron Sve­ri­ge sam­man­drag. 0.35 Ny­hets­tec­ken. 0.45–1.05 En bok, en för­fat­ta­re. 1.15 Lil­la Ak­tu­ellt. 1.30 Becky Ri­chards re­ge­rar. 1.50 Jdd­ra med dn hj­r­na.

2.00 Lyc­kan är en nord­lands­häst. 2.40 Vi­king­lä­ger. 2.45 Den nak­na cam­ping­en. 3.45 Sport­nytt. 4.00 Rap­port. 4.05 Sång­en från Vin­del­fjäl­len. 4.55 Frans­ka kus­ten från ovan. 5.05 SVT Ny­he­ter Väs­ter­bot­ten. 5.14 SVT Ny­he­ter Skå­ne. 5.23 SVT Ny­he­ter Värm­land. 5.32 SVT Ny­he­ter Gäv­le­borg.

5.41–5.50 SVT Ny­he­ter Jön­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.