DR1

TV (Sweden) - - NORDISKA KANALER/FAKTA -

6.10 De so­ci­a­le re­pu­bli­ka­ne­re. 7.00 Når gi­raf­fen får et føl. 7.30 Ønske­ha­ven. 8.00 De fly­ven­de læger. 8.45 De fly­ven­de læger.

9.30 Hers­kab og tje­nes­te­folk. 10.25 An­tik­krej­ler­ne. 11.10 An­tik­krej­ler­ne. 11.55 I hus til hal­sen. 12.35 Ken­der du ty­pen. 13.15 Kæ­re nabo: gør bras til bo­lig - Mun­ke­bo.

14.00 Kom­missær Cato Isak­sen: Hon­ning­fæl­den. 15.30 Taggart: Til­lids­brud. 16.15 Taggart: Den tavse sand­hed. 17.00 Sto­re for­ret­ning­er. 17.50 TV Avi­sen. 18.00 Auk­tions­hu­set. 18.30 TV Avi­sen med Spor­ten.

18.55 Vo­res vejr. 19.05 Af­tensho­wet. 20.00 Spor­løs. 21.30 TV Avi­sen. 21.55 Ho­ri­sont.

22.20 Spor­ten. 22.30 Si­re­ner. 0.00 Kyst­vag­ten. 0.45 De hel­di­ge hel­te. 1.35 Im­pe­ri­ets ju­vel. 2.25 Wa­ter rats. 3.10 Der er no­get i luf­ten. 3.35 Der er no­get i luf­ten. 4.00 Der er no­get i luf­ten. 4.30– 4.55 Ver­dens fi­nes­te roser. 5.20 Ønske­ha­ven. 5.50–6.20 Hvor ing­en skul­le tro, at no­gen kun­ne bo.

”Fast and fu­ri­ous 4”.

TV3 DAN­MARK ,21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.