WORLD

TV (Sweden) - - NORDISKA KANALER/FAKTA -

6.00 Fear­less pla­net. 6.50 Ant­ho­ny Bour­dain: Ut­an bok­ning. 7.40 Jät­te­kon­struk­tio­ner.

8.30 USA:s främs­ta bi­lar. 9.20 En världs­om­seg­ling på de sju ha­ven. 10.10 Mi­li­tä­ra hem­lig­he­ter. 11.00 USA:s främs­ta bi­lar.

11.50 Jät­te­kon­struk­tio­ner. 12.40 En världs­om­seg­ling på de sju ha­ven. 13.30 Män­ni­skan på jor­den. 14.20 Jak­ten på histo­ri­en. 15.10 Ant­ho­ny Bour­dain: Ut­an bok­ning. 16.00 Bil­hem­lig­he­ter. 16.25 Klas­sis­ka bi­lar sö­kes. 16.50 Ex­tre­me Engi­ne­e­ring.

17.40 Män­ni­skan på jor­den. 18.30 Märk­li­ga maträt­ter. 19.20 En världs­om­seg­ling på de sju ha­ven. 20.10 Storm cha­sers. 21.00 Märk­li­ga maträt­ter. 21.50 Kal­la kri­get i Ki­na. 22.40 Ex­tre­me Fo­ren­sics. 23.30 Män­ni­skan på jor­den. 0.20 Märk­li­ga maträt­ter. 1.05 En världs­om­seg­ling på de sju ha­ven. 1.50 Storm cha­sers. 2.35 Ex­tre­me Engi­ne­e­ring. 3.20 Kal­la kri­get i Ki­na. 4.05 Ex­tre­me Fo­ren­sics. 4.50 Män­ni­skan på jor­den. 5.35–6.00 Cha­sing clas­sic cars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.