NRK1

TV (Sweden) - - NORDISKA KANALER/FAKTA -

6.15 Niklas’ mat. 6.45 Skatte­je­ger­ne. 7.15 Hyg­ge i hagen. 7.45 NRK ny­he­ter. 8.00 NRK ny­he­ter. 8.10 Norsk at­trak­sjon. 8.40 Jan i na­tu­ren. 9.00 Sveriges bes­te sy­ke­h­jem.

10.00 Med hjar­tet på ret­te sta­den. 10.45 Et her­ska­pe­lig liv. 11.45 Glimt av Nor­ge. 12.00 NRK ny­he­ter. 12.15 Skatte­je­ger­ne. 12.45 Fa­der Brown. 13.30 Midt i na­tu­ren: Cos­ta Ri­ca. 14.30 Norsk at­trak­sjon. 15.00 NRK ny­he­ter. 15.15 Top Gear. 16.05 På hjul med Te­le­marks­hel­te­ne. 16.35 Bon­di be­ach. 17.00 NRK ny­he­ter. 17.15 Vill­marks­bar­na. 17.30 Od­da­sat. 17.45 Tegn­språknytt. 17.50 På fe­rie i Nor­ge. 18.15 Karl Jo­han. 18.45 Di­striktsny­he­ter. 19.00 Dags­re­vy­en. 19.45 Høy­de­punk­ter fra Som­mer­bå­ten. 20.55 Di­striktsny­he­ter. 21.00 Dags­re­vy­en 21.

21.30 Valg. 23.00 Kveldsnytt. 23.15 Foy­le. 0.40 Open Range. 3.00 Top Gear. 3.50– 5.20 Valg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.