DR2

TV (Sweden) - - NORDISKA KANALER/FAKTA -

8.00 DR2 Mor­gen. 8.30 DR2 Mor­gen. 9.00 Hug­hs kamp for fis­ken. 9.45 Hængt ud på for­si­den: Na­tursut­ten. 10.25 Li­vet ud ad Lan­de­ve­jen: Öz­lem Ce­kic og Bent Mel­chi­or.

10.55 Så­dan er det ba­re. 11.25 Ku­li­na­ris­ke glo­be­trot­te­re. 12.20 Mig og jø­de­ri­et. 13.00 Når mænd er værst. 13.45 Når mænd er værst. 14.30 Der er no­get galt i Dan­mark.

15.00 For­ført af en svind­ler. 15.30 Fedt, fup og flæs­ke­steg. 16.00 Na­tur­tid. 17.00 Di­ver­se med­de­lel­ser: med An­ders Lund Mad­sen. 17.45 Dom­mer for en dag: Kniv­stik­ke­ri. 18.15 Bag om den bri­tis­ke over­klas­se. 19.15 Li­vet som mil­li­ardær. 20.00 The Good Li­fe. 21.30 Penge, magt og den ame­ri­kans­ke drøm. 22.30 De­ad­li­ne. 23.00 The News­room. 23.55 New York Ti­mes in­de­f­ra.

1.20 Mig og mil­li­o­ner­ne. 2.15–8.00 De­ad­li­ne nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.