N GEO­GRAP­HIC

TV (Sweden) - - NORDISKA KANALER/FAKTA -

6.00 Ex­pe­di­tion över­lev­nad. 6.45 Hur allt häng­er ihop med Kal Penn. 7.10 Resto­ra­tion ga­rage. 8.05 Lev fritt el­ler dö. 9.00 Äck­li­ga sätt att bli rik på. 9.55 Gul­d­jakt i Yu­kon. 10.50 Så tar man en ko­ka­in­smugg­la­re. 13.35 Hel­ve­tets mo­tor­väg. 14.30 Wic­ked Tu­na. 15.25 Yu­kon Ri­ver Run. 16.20 Tek­nik i fokus med Ri­chard Ham­mond. 17.15 Äck­li­ga sätt att bli rik på. 18.10 Ha­ve­ri­kom­mis­sio­nen. 19.05 När­bild - Du­bais flyg­plats. 20.00 Av­slö­ja fa­ran. 20.30 Av­slö­ja fa­ran. 21.00 Yu­kon Ri­ver Run. 22.00 Äck­li­ga sätt att bli rik på. 23.00 Hel­ve­tets mo­tor­väg.

0.00 När­bild - Du­bais flyg­plats. 0.55 Äck­li­ga sätt att bli rik på. 1.50 Se­kun­der från ka­ta­strof. 2.40 Re­do för do­me­da­gen. 3.30 Un­der­world Inc. 4.25 Fång­en på främ­man­de mark. 5.15–6.00 Wic­ked Tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.