VIA­SAT HISTO­RY

TV (Sweden) - - NORDISKA KANALER/FAKTA -

6.00 På tåg­tur ge­nom Eu­ro­pa. 7.05 Ti­me team. 8.00 Vä­gen till krig. 8.55 Rös­ter ur an­ti­kens Del­fi. 10.00 Mu­seimyste­ri­er.

10.50 Stof­tets hem­lig­he­ter. 11.45 Ti­me team. 12.35 Hem­ma hos 1700-ta­lets Eng­land. 13.35 Histo­ri­en om vetenskap. 14.35 Stof­tets hem­lig­he­ter. 15.30 Ti­me team.

16.20 Mu­seimyste­ri­er. 17.05 Stof­tets hem­lig­he­ter. 18.00 Rös­ter ur an­ti­kens Del­fi. 19.05 Mytjä­gar­na. 20.05 Big bad batt­les. 21.00 Hu­set Plan­ta­ge­net. 21.50 Då­ti­dens elit­styr­kor. 22.40 Mytjä­gar­na. 23.35 Mys­tis­ka skepps­vrak på djupt vat­ten. 0.30 Vä­gen till krig: Slu­tet på ett im­pe­ri­um. 1.25 Stof­tets hem­lig­he­ter. 2.20 Ti­me team. 3.15 Mu­seimyste­ri­er. 4.05 Liv och död på me­del­ti­den. 5.10–6.00 Då­ti­dens elit­styr­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.