TV2 NOR­GE

TV (Sweden) - - NORDISKA KANALER/FAKTA -

6.00 What went down. 6.30 Ny­he­te­ne. 6.55 God mor­gen Nor­ge. 10.00 God mor­gen Nor­ge. 12.00 God som­mer Nor­ge. 13.00 Bo­lig­h­jel­pen. 14.00 Som­mer med Ernst. 15.00 Mo­dern fa­mily. 15.30 Mo­dern fa­mily. 16.00 Ho­me and away. 16.30 Ho­me and away.

17.00 Sol­si­dan. 17.30 Sol­si­dan. 18.00 Ho­tel Cæ­sar. 18.30 Ny­he­te­ne. 18.45 Væ­ret.

18.50 Sportsny­he­te­ne. 19.00 Fingre­ne av fa­tet. 19.30 Ho­tel Cæ­sar. 20.00 Jak­ten på kjær­lig­he­ten. 21.00 Ny­he­te­ne. 21.20 Væ­ret. 21.25 Sportsny­he­te­ne. 21.40 Ma­ria Lang. 22.40 Ha­waii fi­ve-0. 23.35 Fingre­ne av fa­tet. 0.05 Ire­ne Huss: I ly av skyg­ge­ne. 1.05 Cri­mi­nal minds. 1.55 Cri­mi­nal minds. 2.45 Ele­men­ta­ry. 3.30 Blue bloods. 4.15– 6.00 Ho­me­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.